Home

De Hippische Club Assendelft is blij om u als bezoeker van haar website te mogen ontvangen.

Oprichting

De rijvereniging is opgericht op 07-06-1991 door een aantal pensionklanten van Manege "de Delft" te Assendelft. Met goedkeuring van de heer Ron van Eerden, eigenaar van de Manege "de Delft", thans Hippisch Centrum "de Delft b.v.", is de vereniging Hippische Club Assendelft (in de volksmond HCA) opgericht.En is aangegaan voor een onbepaalde tijd. Zij heeft haar zetel in Assendelft, op het terrein van Hippisch Centrum "de Delft b.v.".

Doel van de Hippische Club Assendelft

De vereniging heeft ten doel: het onder de leden aanmoedigen en beoefenen van de hippische sport en bedrevenheid in het paardrijden, alsmede het onderhouden en uitbreiden van de kennis van al hetgeen op paarden en pony's betrekking heeft en het bevorderen van het onderlinge contact tussen de leden met alle daartoe geëigende en geoorloofde middelen.

De HCA tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

  • het faciliteren van wedstrijden voor haar leden;
  • het organiseren van wedstrijden volgens de reglementen van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie, KNHS;
  • het houden van vergaderingen en het organiseren van clinic's en lezingen op hippisch gebied;

Wedstrijden

Gemiddeld elke maand houdt de HCA een dressuur- en/of springwedstrijd, voor paarden. De wedstrijden worden verreden op het terrein van Hippisch Centrum "de Delft b.v.", Akere 6 te Assendelft.

Tevens wordt er elk jaar, voor de HCA leden, een clubkampioenschap verreden voor de dressuurcombinaties. Dit kampioenschap wordt in het indoorseizoen verreden (september tot en met december). Elke klasse, B tot en met ZZ-Licht, heeft haar eigen klasse kampioen. Over alle klasse´s wordt een algemene kampioen bekend gemaakt. Deze combinatie krijgt een wisselbeker.